ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 7 7 14
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 9 11 20

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 13 25 1
ป.2 13 7 20 1
ป.3 7 7 14 1
ป.4 11 4 15 1
ป.5 8 9 17 1
ป.6 10 6 16 1
ม.1 9 6 15 1
ม.2 7 6 13 1
ม.3 6 7 13 1
อ.2 11 9 20 1
อ.3 7 10 17 1
รวม 101 84 185 11