ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านทุ่งหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 6 7
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 3 8 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 6 16 1
ป.2 13 8 21 1
ป.3 15 6 21 1
ป.4 6 6 12 1
ป.5 10 13 23 1
ป.6 11 4 15 1
อ.3 6 7 13 1
รวม 71 50 121 7