ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันกลาง

บ้านสันกลาง

บ้านสันกลาง โรงเรียนบ้านสันกลาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านสันกลาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันกลาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 5 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2 2
รวม 3 11 14

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 4 7 1
ป.2 7 4 11 1
ป.3 4 5 9 1
ป.4 4 2 6 1
ป.5 6 8 14 1
ป.6 5 0 5 1
อ.1 11 8 19 1
อ.2 7 9 16 1
อ.3 6 11 17 1
รวม 53 51 104 9