ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) อ.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

196 หมู่ 2
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053716115

เบอร์โทรศัพท์ : 053716115

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://www.anubanhonglee.com/

เกี่ยวกับอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 13 14
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 18 20

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 18 22 40 2
ป.2 26 25 51 2
ป.3 26 12 38 2
ป.4 24 24 48 2
ป.5 14 17 31 2
ป.6 23 15 38 2
อ.2 8 8 16 1
อ.3 9 11 20 1
รวม 148 134 282 14