ข้อมูลโรงเรียน บ้านผาเสริฐ

บ้านผาเสริฐ

บ้านผาเสริฐ ผส.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านผาเสริฐ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านผาเสริฐ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 3 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 0 6 1
ป.2 3 3 6 1
ป.3 8 4 12 1
ป.4 4 1 5 1
ป.5 8 0 8 1
ป.6 1 1 2 1
อ.2 1 0 1 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 34 14 48 8