ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยขม

บ้านห้วยขม

บ้านห้วยขม ห.ข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ็Huay Khom

399 หมู่ 1
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053737044

เบอร์โทรศัพท์ : 053737044

เบอร์แฟ็ก : 053737479

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยขม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยขม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 7 7
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 11 14

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 7 18 1
ป.2 9 14 23 1
ป.3 8 9 17 1
ป.4 10 9 19 1
ป.5 4 12 16 1
ป.6 14 4 18 1
อ.1 7 6 13 1
อ.2 8 5 13 1
อ.3 8 11 19 1
รวม 79 77 156 9