ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางลาว

บ้านปางลาว

บ้านปางลาว บ้านปางลาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpanglao

148 หมู่ที่ 20
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053735092

เบอร์โทรศัพท์ : 053735092

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : ้้https://site.google.com/pracharath.ac.th/1057120052

เกี่ยวกับบ้านปางลาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางลาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 4 6
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 7 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 5 9 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 7 9 16 1
ป.4 10 9 19 1
ป.5 4 13 17 1
ป.6 3 6 9 1
อ.2 6 2 8 1
อ.3 3 4 7 1
รวม 46 57 103 8