ข้อมูลโรงเรียน บ้านหัวดอย

บ้านหัวดอย

บ้านหัวดอย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหัวดอย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหัวดอย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 10 15
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 7 12 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 13 25 1
ป.2 14 14 28 1
ป.3 16 10 26 1
ป.4 16 20 36 1
ป.5 15 16 31 1
ป.6 12 22 34 1
ม.1 28 14 42 1
ม.2 19 13 32 1
ม.3 18 21 39 1
อ.2 19 10 29 1
อ.3 10 10 20 1
รวม 179 163 342 11