ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอยงาม

บ้านดอยงาม

บ้านดอยงาม ดง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

100 ม.6
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053736517

เบอร์โทรศัพท์ : 053736517

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://doingamschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านดอยงาม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอยงาม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 2 4
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 3 7 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 2 4 6 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 1 6 7 1
ป.5 4 6 10 1
ป.6 4 7 11 1
รวม 17 27 44 5