ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอยงาม

บ้านดอยงาม

บ้านดอยงาม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดอยงาม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอยงาม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 5 7 1
ป.2 6 4 10 1
ป.3 1 6 7 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 4 7 11 1
ป.6 3 5 8 1
อ.3 7 3 10 1
รวม 27 36 63 7