ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าสักไก่

บ้านป่าสักไก่

บ้านป่าสักไก่ ปสก.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หมู่ 12 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpasakkai.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่าสักไก่

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าสักไก่

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 8 8
พนักงานราชการ 0 1 1
รวม 0 9 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 13 30 1
ป.2 14 12 26 1
ป.3 12 9 21 1
ป.4 10 8 18 1
ป.5 6 7 13 1
ป.6 7 8 15 1
อ.1 10 8 18 1
อ.2 5 9 14 1
อ.3 16 7 23 1
รวม 97 81 178 9