ข้อมูลโรงเรียน บ้านเมืองชุม

บ้านเมืองชุม

บ้านเมืองชุม มช

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://mchwc.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเมืองชุม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเมืองชุม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 9 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 15 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 16 30 1
ป.2 18 23 41 1
ป.3 16 19 35 1
ป.4 10 17 27 1
ป.5 24 16 40 1
ป.6 18 19 37 1
อ.2 17 11 28 1
อ.3 8 11 19 1
รวม 125 132 257 8