ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) นต

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://namtokpatthana.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 3 5 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 2 5 1
ป.2 1 4 5 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 1 3 4 1
ป.5 2 3 5 1
ป.6 5 3 8 1
อ.1 3 2 5 1
อ.2 2 0 2 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 27 27 54 9