ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องห้า

บ้านร่องห้า

บ้านร่องห้า

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านร่องห้า

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องห้า

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 1 1 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 2 0 2 1
ป.6 2 0 2 1
รวม 4 0 4 2