ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองบัวผาบ่ม

บ้านหนองบัวผาบ่ม

บ้านหนองบัวผาบ่ม นบผ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bnbpbcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านหนองบัวผาบ่ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองบัวผาบ่ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 5 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 6 9 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 11 6 17 1
ป.4 4 9 13 1
ป.5 12 2 14 1
ป.6 7 5 12 1
อ.2 2 7 9 1
อ.3 7 6 13 1
รวม 53 46 99 8