ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์ ม.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺฺBanmaekornschool

169 หมู่ 1
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726604

เบอร์โทรศัพท์ : 053726604

เบอร์แฟ็ก : 053726604

เว็บไซต์ : https://banmaekorn.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านแม่กรณ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 9 11
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 5 12 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 23 45 2
ป.2 16 11 27 1
ป.3 6 14 20 1
ป.4 7 12 19 1
ป.5 12 12 24 1
ป.6 11 18 29 1
อ.1 7 7 14 1
อ.2 7 8 15 1
อ.3 6 11 17 1
รวม 94 116 210 10