ข้อมูลโรงเรียน บ้านจะคือ

บ้านจะคือ

บ้านจะคือ จค

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banjakue.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านจะคือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจะคือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 6 7 13
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 8 9 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 23 34 1
ป.2 13 18 31 1
ป.3 13 14 27 1
ป.4 18 19 37 1
ป.5 8 7 15 1
ป.6 11 13 24 1
ม.1 18 7 25 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 3 9 12 1
อ.2 11 9 20 1
อ.3 15 7 22 1
รวม 131 133 264 11