ข้อมูลโรงเรียน ร่องเบ้อวิทยา

ร่องเบ้อวิทยา

ร่องเบ้อวิทยา ร.บ.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rongberwittaya

เลขที่ 90 ม.12
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 064-1251160

เบอร์โทรศัพท์ : 064-1251160

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://rbw.ac.th/

เกี่ยวกับร่องเบ้อวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ร่องเบ้อวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 8 10
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 10 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 16 26 1
ป.2 10 5 15 1
ป.3 9 10 19 1
ป.4 10 11 21 1
ป.5 6 12 18 1
ป.6 9 7 16 1
อ.2 7 9 16 1
อ.3 6 5 11 1
รวม 67 75 142 8