ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแลใน

บ้านนางแลใน

บ้านนางแลใน นลน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

74ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bannanglaenaischool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านนางแลใน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแลใน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 9 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 4 13 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 7 19 1
ป.2 10 10 20 1
ป.3 11 4 15 1
ป.4 8 9 17 1
ป.5 8 6 14 1
ป.6 5 12 17 1
อ.1 4 3 7 1
อ.2 10 7 17 1
อ.3 13 11 24 1
รวม 81 69 150 9