ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน ดมว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Anuban Dongmahawan school

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053172126

เบอร์โทรศัพท์ : 053172126

เบอร์แฟ็ก : 053172126

เว็บไซต์ : https://dongmahawan.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลดงมหาวัน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 6 5 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 9 6 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 10 21 1
ป.2 20 8 28 1
ป.3 17 25 42 2
ป.4 13 12 25 1
ป.5 19 19 38 1
ป.6 15 19 34 1
อ.2 13 7 20 1
อ.3 5 7 12 1
รวม 113 107 220 9