ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกลาง

บ้านเวียงกลาง

บ้านเวียงกลาง วก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : wk


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0801357475

เบอร์โทรศัพท์ : 0801357475

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://wkcri.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงกลาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกลาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 8 9
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 10 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 7 9 16 1
ป.3 14 5 19 1
ป.4 12 7 19 1
ป.5 12 8 20 1
ป.6 7 5 12 1
อ.2 6 9 15 1
อ.3 13 6 19 1
รวม 78 59 137 8