ข้อมูลโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 4 15 19
ลูกจ้างประจำ 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 2 7 9
รวม 6 24 30

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0