ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่ง

บ้านโป่ง

บ้านโป่ง บป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpong

หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโป่ง ตำบล : ทุ่งก่อ อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053953028

เบอร์โทรศัพท์ : 053953028

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://banpong-school.com

เกี่ยวกับบ้านโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 3 5
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 6 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 3 5 1
ป.2 3 4 7 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 5 10 15 1
ป.5 3 8 11 1
ป.6 6 8 14 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 28 42 70 7