ข้อมูลโรงเรียน ดอยลานพิทยา

ดอยลานพิทยา

ดอยลานพิทยา ด.พ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

27
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-694048

เบอร์โทรศัพท์ : 053-694048

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับดอยลานพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ดอยลานพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 8 13
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 2 1 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 9 11 20

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 8 12 1
ป.2 7 4 11 1
ป.3 6 2 8 1
ป.4 5 8 13 1
ป.5 6 3 9 1
ป.6 7 10 17 1
ม.1 6 3 9 1
ม.2 8 5 13 1
ม.3 5 6 11 1
อ.2 7 6 13 1
อ.3 7 6 13 1
รวม 68 61 129 11