ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท

บ้านโป่งพระบาท

บ้านโป่งพระบาท ppb

ชื่อภาษาอังกฤษ : pongprabath

263 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://pongprabath.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่งพระบาท

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 9 10
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
รวม 3 16 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 23 18 41 2
ป.2 15 10 25 1
ป.3 11 12 23 1
ป.4 15 11 26 1
ป.5 12 11 23 1
ป.6 15 13 28 1
อ.1 13 14 27 1
อ.2 21 11 32 2
อ.3 19 18 37 2
รวม 144 118 262 12