ข้อมูลโรงเรียน แม่ยาววิทยา

แม่ยาววิทยา

แม่ยาววิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับแม่ยาววิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่ยาววิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 18 26 1
ป.2 19 13 32 1
ป.3 16 14 30 1
ป.4 17 10 27 1
ป.5 11 17 28 1
ป.6 11 14 25 1
ม.1 30 28 58 2
ม.2 47 28 75 2
ม.3 31 46 77 2
อ.2 18 10 28 1
อ.3 8 9 17 1
รวม 216 207 423 14