ข้อมูลโรงเรียน บ้านช่องลม

บ้านช่องลม

บ้านช่องลม ชล

ชื่อภาษาอังกฤษ :

222
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banchonglom.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านช่องลม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านช่องลม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 1 1 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 2 5 7 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 5 1 6 1
ป.5 4 5 9 1
ป.6 3 1 4 1
อ.2 5 1 6 1
อ.3 5 5 10 1
รวม 32 25 57 8