ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าสักไก่

บ้านป่าสักไก่

บ้านป่าสักไก่

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าสักไก่

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าสักไก่

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 7 7
พนักงานราชการ 0 1 1
รวม 0 8 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 11 26 1
ป.2 12 10 22 1
ป.3 10 9 19 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 8 7 15 1
ป.6 7 7 14 1
อ.1 4 4 8 1
อ.2 13 9 22 1
อ.3 15 10 25 1
รวม 91 75 166 9