ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ นม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bannongmor

160
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053673793

เบอร์โทรศัพท์ : 053673793

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://nmschoolcr1.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านหนองหม้อ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 6 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
รวม 2 9 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 7 15 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 9 5 14 1
ป.4 7 14 21 1
ป.5 12 12 24 1
ป.6 11 7 18 1
อ.2 6 2 8 1
อ.3 9 2 11 1
รวม 71 58 129 8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon