ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าซาง

บ้านป่าซาง

บ้านป่าซาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าซาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าซาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 3 8 11
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 13 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 3 11 1
ป.2 7 3 10 1
ป.3 8 7 15 1
ป.4 2 4 6 1
ป.5 4 5 9 1
ป.6 6 7 13 1
ม.1 4 2 6 1
ม.2 6 1 7 1
ม.3 8 9 17 1
อ.1 0 4 4 1
อ.2 2 5 7 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 58 52 110 12