ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์ ม.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺฺBanmaekornschool

169 หมู่ 1
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726604

เบอร์โทรศัพท์ : 053726604

เบอร์แฟ็ก : 053726604

เว็บไซต์ : https://banmaekorn.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านแม่กรณ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 8 10
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 4 11 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 11 28 1
ป.2 7 15 22 1
ป.3 6 13 19 1
ป.4 9 12 21 1
ป.5 14 17 31 1
ป.6 10 18 28 1
อ.1 6 5 11 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 10 12 22 1
รวม 84 109 193 9