ข้อมูลโรงเรียน บ้านรวมมิตร

บ้านรวมมิตร

บ้านรวมมิตร

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านรวมมิตร

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านรวมมิตร

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 8 10 18
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 11 11 22

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 16 11 27 2
ป.2 22 21 43 2
ป.3 18 18 36 2
ป.4 22 12 34 2
ป.5 18 14 32 1
ป.6 17 13 30 1
ม.1 19 14 33 2
ม.2 10 7 17 1
ม.3 12 10 22 1
อ.2 15 13 28 1
อ.3 4 9 13 1
รวม 173 142 315 16