ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์ ม.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺฺBanmaekornschool

169 หมู่ 1
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726604

เบอร์โทรศัพท์ : 053726604

เบอร์แฟ็ก : 053726604

เว็บไซต์ : https://banmaekorn.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านแม่กรณ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 8 9
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
รวม 4 12 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 29 29 58 2
ป.2 20 25 45 2
ป.3 16 10 26 1
ป.4 5 12 17 1
ป.5 7 12 19 1
ป.6 12 13 25 1
อ.1 5 7 12 1
อ.2 12 7 19 1
อ.3 11 12 23 1
รวม 117 127 244 11