ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์

บ้านแม่กรณ์ ม.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺฺBanmaekornschool

169 หมู่ 1
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726604

เบอร์โทรศัพท์ : 053726604

เบอร์แฟ็ก : 053726604

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านแม่กรณ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่กรณ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
รวม 1 1 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 5 9 1
ป.2 6 8 14 1
ป.3 10 7 17 1
ป.4 10 12 22 1
ป.5 11 17 28 1
ป.6 11 14 25 1
อ.2 5 7 12 1
อ.3 11 6 17 1
รวม 68 76 144 8