ข้อมูลโรงเรียน บ้านขัวแคร่

บ้านขัวแคร่

บ้านขัวแคร่

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านขัวแคร่

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านขัวแคร่

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 12 17 1
ป.3 4 8 12 1
ป.4 7 5 12 1
ป.5 9 5 14 1
ป.6 1 6 7 1
อ.2 6 1 7 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 35 42 77 7