ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก

บ้านโป่งน้ำตก

บ้านโป่งน้ำตก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโป่งน้ำตก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 4 5
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 3 9 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 6 10 1
ป.2 4 5 9 1
ป.3 3 8 11 1
ป.4 11 6 17 1
ป.5 10 7 17 1
ป.6 6 4 10 1
อ.1 5 3 8 1
อ.2 3 7 10 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 52 50 102 9