ข้อมูลโรงเรียน บ้านขัวแคร่

บ้านขัวแคร่

บ้านขัวแคร่ ขค

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://kurekare.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านขัวแคร่

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านขัวแคร่

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 7 18 1
ป.2 10 9 19 1
ป.3 9 9 18 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 8 2 10 1
อ.1 6 5 11 1
อ.2 5 7 12 1
อ.3 7 4 11 1
รวม 68 55 123 9