ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอยฮาง

บ้านดอยฮาง

บ้านดอยฮาง บดฮ

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺBandoihang School

บ้านดอยฮางนอก
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bdhcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านดอยฮาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอยฮาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 6 7
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
รวม 3 7 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 4 9 1
ป.3 12 6 18 1
ป.4 5 4 9 1
ป.5 13 6 19 1
ป.6 15 3 18 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 56 27 83 6