ข้อมูลโรงเรียน บ้านศรีเวียง

บ้านศรีเวียง

บ้านศรีเวียง ศว

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://sriwiang.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านศรีเวียง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านศรีเวียง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 7 13 1
ป.2 5 5 10 1
ป.3 5 7 12 1
ป.4 5 5 10 1
ป.5 2 2 4 1
ป.6 2 5 7 1
อ.2 4 2 6 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 32 35 67 8