ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งช้าง

บ้านโป่งช้าง

บ้านโป่งช้าง ป.ช.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺBanpongchang school

หมู่ 15 ต.ดอยลาน อ.เมือง
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694025

เบอร์โทรศัพท์ : 053694025

เบอร์แฟ็ก : 053694025

เว็บไซต์ : https://pongchangschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่งช้าง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งช้าง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 3 1 4
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 3 5 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 4 8 1
ป.2 2 2 4 1
ป.3 1 4 5 1
ป.4 2 4 6 1
ป.5 0 4 4 1
ป.6 5 3 8 1
อ.2 2 3 5 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 18 27 45 8