ข้อมูลโรงเรียน ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา -

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://dnw.ac.th/

เกี่ยวกับดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 3 5
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 3 9 1
ป.2 4 6 10 1
ป.3 8 3 11 1
ป.4 9 4 13 1
ป.5 9 9 18 1
ป.6 6 6 12 1
อ.2 2 5 7 1
อ.3 3 8 11 1
รวม 47 44 91 8