ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งช้าง

บ้านโป่งช้าง

บ้านโป่งช้าง ป.ช.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ฺBanpongchang school

หมู่ 15 ต.ดอยลาน อ.เมือง
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694025

เบอร์โทรศัพท์ : 053694025

เบอร์แฟ็ก : 053694025

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโป่งช้าง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งช้าง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 2 3
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 5 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 2 3 1
ป.2 1 4 5 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 0 3 3 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 4 1 5 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 4 4 8 1
รวม 20 24 44 8