ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางริมกรณ์

บ้านปางริมกรณ์

บ้านปางริมกรณ์ ป.ร.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pangrimkorn School

337 หมู่ 10
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-726203

เบอร์โทรศัพท์ : 053-726203

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://pangrimkorn.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านปางริมกรณ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางริมกรณ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 4 5
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 6 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 8 12 1
ป.2 4 8 12 1
ป.3 8 8 16 1
ป.4 5 3 8 1
ป.5 7 1 8 1
ป.6 2 2 4 1
อ.1 5 0 5 1
อ.2 5 3 8 1
อ.3 5 4 9 1
รวม 45 37 82 9