ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู ห.ช.ภ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Huaichomphu School

319
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huichompoo.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยชมภู

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยชมภู

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 4 9
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 7 6 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 7 13 1
ป.2 5 6 11 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 10 5 15 1
ป.5 8 4 12 1
ป.6 6 6 12 1
ม.1 17 8 25 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 5 6 11 1
อ.2 3 5 8 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 83 61 144 11