ข้อมูลโรงเรียน แม่ยาววิทยา

แม่ยาววิทยา

แม่ยาววิทยา มย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

79 หมู่ 6
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://maeyaowittaya.ac.th/

เกี่ยวกับแม่ยาววิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่ยาววิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 1 19 20
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
รวม 3 23 26

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 18 28 1
ป.2 8 19 27 1
ป.3 20 12 32 1
ป.4 19 15 34 1
ป.5 12 11 23 1
ป.6 12 16 28 1
ม.1 46 34 80 2
ม.2 27 25 52 2
ม.3 32 24 56 2
อ.2 7 15 22 1
อ.3 19 12 31 1
รวม 212 201 413 14