ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท

บ้านโป่งพระบาท

บ้านโป่งพระบาท ppb

ชื่อภาษาอังกฤษ : pongprabath

263 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : ppb-school.com

เกี่ยวกับบ้านโป่งพระบาท

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 8 8
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 7 7
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 17 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 9 10 19 1
ป.3 14 13 27 1
ป.4 14 12 26 1
ป.5 9 10 19 1
ป.6 9 9 18 1
อ.2 13 8 21 1
อ.3 8 10 18 1
รวม 76 72 148 7