ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ายางหลวง

บ้านป่ายางหลวง

บ้านป่ายางหลวง ปยล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Pa yang Luang School

73หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053674072

เบอร์โทรศัพท์ : 053674072

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://pylschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่ายางหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ายางหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 5 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 4 10 1
ป.2 7 4 11 1
ป.3 6 1 7 1
ป.4 1 2 3 1
ป.5 1 1 2 1
ป.6 6 2 8 1
อ.2 8 5 13 1
อ.3 1 4 5 1
รวม 36 23 59 8