ข้อมูลโรงเรียน บ้านบ่อทอง

บ้านบ่อทอง

บ้านบ่อทอง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านบ่อทอง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านบ่อทอง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 4 4

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 1 1 2 1
ป.3 0 1 1 1
ป.4 0 1 1 1
ป.5 1 5 6 1
ป.6 1 1 2 1
รวม 3 9 12 5