ข้อมูลโรงเรียน แม่มอญวิทยา

แม่มอญวิทยา

แม่มอญวิทยา มม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://maemornwittaya.ac.th/

เกี่ยวกับแม่มอญวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่มอญวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 7 12
พนักงานราชการ 0 2 2
รวม 6 9 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 14 31 1
ป.2 20 15 35 1
ป.3 14 16 30 1
ป.4 8 13 21 1
ป.5 5 7 12 1
ป.6 2 12 14 1
ม.1 7 4 11 1
ม.2 7 5 12 1
ม.3 7 0 7 1
อ.2 19 19 38 1
อ.3 17 21 38 2
รวม 123 126 249 12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon