ข้อมูลโรงเรียน บ้านปงเคียน

บ้านปงเคียน

บ้านปงเคียน ปค.

ชื่อภาษาอังกฤษ : BANPONGKIAN


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0903186887

เบอร์โทรศัพท์ : 0903186887

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปงเคียน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปงเคียน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 8 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
รวม 2 9 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 10 23 1
ป.2 20 19 39 1
ป.3 11 15 26 2
ป.4 14 15 29 2
ป.5 10 7 17 1
ป.6 22 12 34 2
ม.1 15 15 30 1
ม.2 11 6 17 1
ม.3 10 8 18 1
อ.1 0 1 1 1
อ.2 17 10 27 1
อ.3 12 6 18 1
รวม 155 124 279 15