ข้อมูลโรงเรียน แม่มอญวิทยา

แม่มอญวิทยา

แม่มอญวิทยา มม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://maemornwittaya.ac.th/

เกี่ยวกับแม่มอญวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่มอญวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 6 6 12
พนักงานราชการ 0 2 2
รวม 7 8 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 13 30 1
ป.2 19 15 34 1
ป.3 14 15 29 1
ป.4 8 13 21 1
ป.5 5 7 12 1
ป.6 2 12 14 1
ม.1 7 4 11 1
ม.2 7 5 12 1
ม.3 7 0 7 1
อ.2 19 19 38 1
อ.3 15 21 36 2
รวม 120 124 244 12