ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

บ้านปางคึก ปค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pangkuek


ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726637

เบอร์โทรศัพท์ : 053726637

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://banpangkuek.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านปางคึก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางคึก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 11 12
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 3 14 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 4 10 1
ป.2 6 5 11 1
ป.3 11 5 16 1
ป.4 9 8 17 1
ป.5 7 5 12 1
ป.6 10 4 14 1
ม.1 5 3 8 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 7 8 15 1
อ.2 4 0 4 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 78 51 129 11